16 december
Hogere premie voor het vervangen van ramen met hoogrendementsglas

De regering stemde pas een NIEUWE premie goed !! De combipremie bij gelijktijdige investering in nieuwe ramen met hoogrendementsglas en muurisolatie via aannemer.

 

Bij vervanging enkel glas: 48 €/m² (Ug-waarde max 1,1 W/m²K, U-waarde

1,7 W/m²K), max. 1680 euro ; 

 

Bij vervanging enkel of dubbel glas: 60 €/m² (Ug-waarde max 0,8

W/m²K, U-waarde max 1.7 W/m²K), ma.x 2100 euro. 

 

De premie voor muurisolatie blijft identiek, de verhoging is enkel

van toepassing voor beglazing.

 

Opm.: alle werken starten pas na 1/1/2014. Bovendien geldt de

gecombineerde premie enkel indien alle enkele of gewoon

dubbele beglazing met een U-waarde van 2,9 W/m2K of slechter in

de van muurisolatie voorziene gevels of geveldelen worden

vervangen.

Extra voor beschermde afnemers: 50% verhoging op bovenvermelde premiehoogtes en maxima.